010 - 818 30 50 Stel je vraag | Contact

Disclaimer Spray-tan.nl

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Eigendomsrecht

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Spray-tan.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spray-tan.nl. Indien dit toch gebeurt en dit komt onder onze aandacht, dan zullen wij stappen ondernemen.

Informatievoorziening en -wijziging

De op deze website getoonde informatie wordt door Spray-tan.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Spray-tan.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Spray-tan.nl, welke geen eigendom zijn van Spray-tan.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Spray-tan.nl. Hoewel Spray-tan.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Spray-tan.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Spray-tan.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en/of de producten die daarop worden aangeboden.

Privacy

Spray-tan.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Spray-tan.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze algemene voorwaarden.